град

"Savyelovskiy Сити" ще бъде озеленен

Архитектурно бюро T + T Architects бе избрано вкато изпълнител на цялостната модификация на комплекса както външно, така и концептуално. Комплекс "Саваоловски Сити" се намира в близост до метростанция "Дмитровская" и представлява няколко сгради с кули от 20 до 47 етажа. Те са обединени от един стил, а сега цялата територия на тяхното местоположение ще бъде озеленена. Компанията MR Group, която е собственик на комплекса, избра архитектурно бюро T + T Architects като изпълнител. Той ще създаде най-удобната среда, където интересите и нуждите на всички категории жители ще бъдат изпълнени правилно.

Коментари

коментари